Pályázat

A kedvezményezett neve: GÁBOR-PACK Csomagolóanyag-gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: „A GÁBOR-PACK KFT. TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE”
A szerződött támogatás összege: 14 881 750 Ft, azaz tizennégymillió-
nyolcszáznyolcvanegyezer-hétszázötven Ft
A támogatás mértéke: 50 %
A projekt tartalmának bemutatása: A jászberényi székhelyű Gábor-Pack Kft. 1993-ban
kezdte meg működését. Hullámpapírlemez feldolgozással készít csomagolóeszközöket
flexo- és digitális nyomtatással. A csomagolóanyag tervezéstől a gyártáson át a szállításig
rugalmasan áll ügyfelei rendelkezésére.
A megvalósítás során gépbeszerzést valósított meg a GÁBOR-PACK Kft. Vásárolt egy
számítógép által vezérelt vágógépet (plotter), mely több szempontból is technológiai
fejlesztést jelentett a cég számára.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018.10.18.
A projektazonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00450

 

szechenyi-fekvo_nyomdai

Széchenyi Terv Plusz

 

Kedvezményezett neve: GÁBOR-PACK Kft.

A képzések elnevezése és célja:

Hatósági szerződés száma: JNM/01/004566-4/2023

Projekt azonosító száma: GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001

1. Hatékony kommunikáció
A képzés célja, hogy a résztvevők kommunikációs és együttműködési készségei fejlődjenek Képesek legyenek az önérvényesítő, hiteles és asszertív kommunikációra a szervezeti működés javítását is szolgálva. A megfelelő és hatékony kommunikációra képesek legyenek egyenrangú partnerként, vezetőként, beosztottként, szervezeti egység képviseletében egyaránt.

2. Konfliktuskezelés
A képzés célja, hogy a résztvevők konfliktuskezelési készségei fejlődjenek, megfelelően viszonyuljanak egy adott konfliktushoz, meg tudják választani a konfliktushelyzet megoldásához alkalmas konfliktuskezelési stratégiát és tudatosan legyenek képesek azt alkalmazni a szervezeti működés javítását is szolgálva.

A szerződött támogatás összege:
képzési költség támogatás 1.680.000 forint,
kieső munkaidőre járó bértámogatás 896.000 forint,
projekt-előkészítés költsége: 500.000 forint,
projektmenedzsment költségei: 105.000 forint,
szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 552.192 forint.

A képzések részletes bemutatása:

1. Hatékony kommunikáció képzés 32 órában 10 fő részvételével valósul meg.

A képzés tartalma:

    • A tréningfolyamat kereteinek, szereplőinek megismerése, érzékenyítés
    • A kommunikáció fogalma és típusai.
    • A kommunikáció modellje és funkciói.
    • Vizuális- és egyéb jelek alkalmazása a kommunikációban.
    • Verbális és nonverbális kommunikáció.
    • A nem verbális kommunikáció megnyilvánulási formái.
    • Direkt- és indirekt kommunikáció.
    • Test stilizációs „eszközök”.
    • A vokalitás szerepe a kommunikációban.
    • Viselkedési formák és azok jellemvonásai.
    • Az asszertív kommunikáció legfőbb jellemzői.
    • Az úgynevezett „TE-üzenetek” és „ÉN-üzenetek”.
    • Zavarok a kommunikációban.
    • Kongurens és inkongurens közlési formák.
    • A társas kommunikáció kialakulása.
    • A helyes önismeret fontossága.
    • Az együttműködésre alkalmas atmoszféra megteremtése.
    • A hatékony kommunikáció építőkövei.
    • A hatékony kommunikáció elemeinek beazonosítása.
    • Saját élmények és a csoport tapasztalatai alapján a hatékony kommunikációt gátló tényezők.
    • A kommunikációt segítő technikák megismerése és begyakoroltatása.
    • Az asszertív kommunikáció technikáinak megismerése és gyakorlása.
    • Saját fejlesztendő területek felismerésén keresztül új kommunikációs technikák elsajátítására való nyitottság elősegítése.

2. Konfliktuskezelés képzés 32 órában 10 fő részvételével.

A képzés tartalma:

    • A tréningfolyamat kereteinek, szereplőinek megismerése, érzékenyítés
    • A konfliktusok okai és típusai.
    • Konfliktushelyzetek a mindennapokban.
    • A „nehéz” személyiségtípus kezelése.
    • Döntésfelismerés és döntéshozatalok.
    • Az egyénileg és csoportosan meghozott döntések alapvető ismérvei.
    • Meggyőzési technikák.
    • Meggyőzés és manipuláció.
    • Hatékony érvelés.
    • Rejtett üzenetfajták.
    • Morális dilemmák.
    • Konfliktuskezelési stratégiák.
    • A krízishelyzetek fajtái.
    • Konstruktív és destruktív konfliktusok.
    • A stresszhelyzetek és azok kezelése.
    • A negatív érzelmek kialakulásának lehetséges okai.
    • Feszültségoldó módszerek.
    • Álkonfliktusok felismerése és elkerülése.
    • Konfliktushelyzetek átkeretezése.
    • Konfliktusmegoldó stratégiák.
    • Kreativitás a konfliktusok megoldásában.
    • Saját fejlesztendő területek felismerésén keresztül új konfliktuskezelési technikák elsajátítására való nyitottság elősegítése.

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2024. január 19.

gaborpackpalyazat

 

 

 

 

 

 

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSUL MEG „A GÁBOR-PACK KFT. TERMELÉSÉNEK BŐVÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT

A Gábor-Pack Kft. a GINOP-1.2.1-14-2014-00621-es azonosító számú projekt keretében 44 335 458 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás mértéke 50%. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.04.30. A vállalkozás eszközbeszerzést valósít meg.

A jászberényi székhelyű Gábor-Pack Kft. 1993-ban kezdte meg működését. A hullámpapírlemez feldolgozásán kívül PE fóliából és papír, illetve habfóliák kombinálásából is készít csomagolóeszközöket flexo-és digitális nyomtatással. A csomagolóanyag tervezéstől a gyártáson át a szállításig rugalmasan áll ügyfelei rendelkezésére.

A megvalósítás során gépbeszerzéseket valósít meg a GÁBOR-PACK Kft. Vásárol egy automata adagolású kimetsző gépet, és két nyomdagépet.

 


Kedvezményezett neve: GÁBOR-PACK Kft.
Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a GÁBOR-PACK Kft-nél
Támogatás összege: 6.678.991 Ft
Támogatás mértéke: 55%
Projekt tartalma:

Jelen beruházás célja a GÁBOR-PACK Kft. székhelyének (Jászberény, Kerekudvari út 2.) korszerűsítése komplett napelemes rendszer telepítésével, ezen keresztül a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítése, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentése, illetve a vállalkozás rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítése. A fejlesztés keretében a 900 m2-es késztermék raktár tetőszerkezetén 51,83 kWp teljesítményű hálózatba visszatápláló napelemes rendszer kerül kialakításra.

Tervezett befejezés dátuma: 2022.09.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-03368

 


Munkahelyi képzések megvalósítása a GÁBOR-PACK Kft-nél

  • A kedvezményezett neve: GÁBOR-PACK Csomagolóanyag-gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  • A projekt címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása a GÁBOR-PACK Kft-nél”
  • A szerződött támogatás összege: 10 225 802 forint
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100
  • A projekt tartalmának bemutatása: Vállalkozásunk, a GÁBOR-PACK Csomagolóanyag-gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. augusztusában 10 225 802 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által 2017. március 29-én meghirdetett „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című felhívásra benyújtott pályázatán.

A projektben 20 fő saját munkavállaló képzése valósul meg.

A tervezett képzések a következők:

  1. Partnerkezelési technikák tréning: 112 órában 8 fő bevonásával,
  2. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció ECDL szinten: 60 órában 8 fő bevonásával,
  3. Projektmenedzsment képzés: 72 órában 7 fő bevonásával.

Cégünk munkavállalóit célzó képzések támogatása a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításán keresztül hozzájárul az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalás teljesítéséhez.

  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.29.
  • A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00492

Facebook

Azonnali elérhetőség
Tel:
+3657500320
Email:
gaborpackinfo@gmail.com